Перейти до головного змісту

CРС. Аспекти відмінків

Про курс

Мета курсу - закріплення в іноземних студентів навичок і вмінь, необхідних для здійснення актів читання, письма, говоріння

Призначення курсу: для іноземних студентів-медиків ІІ курсу медичного факультету англомовної форми навчання зі спеціальності 222 - «Медицина».

А також...

В ході навчання відбувається закріплення навичок уживання відмінків української мови, розширюється обсяг розмовної лексики, закріплюються навички будування фрази, простого й складного речення, що дозволяє запитувати й повідомляти інформацію про сумісність дії, знаряддя праці, засіб та місце пересування об’єкта, професію, інтереси, захоплення, склад продукту, відстань між об’єктами, адресата дії, вік особи, час відбування події, розуміти відповіді співрозмовника

Тьютор курсу

Course Staff Image #1

Коновальчук Надія Олександрівна

викладач кафедри мовної підготовки

Course Staff Image #2

Запитання, які можуть виникнути

Яким браузером користуватися?

Chrome, Firefox або Safari

  1. Номер Курсу

    LD020
  2. Старт

    01 Жовт. 2018
Внести до списку