Перейти до головного змісту

БЕЗПЛІДНИЙ ШЛЮБ. ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї.

Опис курсу

Безплідний шлюб, планування сім’ї входять до репродуктивної медицини. Репродуктивна медицина- дисципліна, яка входить у навчальний план підготовки спеціалістів за спеціальністю 14.01.01.«Акушерство та гінекологія», в якості спеціалізації за вибором.

Мета дисципліни - надання студентам теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок щодо основних принципів планування сім’ї, контрацепції, збереження репродуктивного здоров’я та лікування безпліддя.

В процесі навчання студенти повинні вивчити особливості застосування різних засобів контрацепції, їх переваги та недоліки, причини виникнення та методи лікування безпліддя.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• роль (місце) репродуктивної медицини в сучасній медицині;

• основну нормативну базу, що регламентує сучасні допоміжні репродуктивні технології;

• причини та види безпліддя;

• сучасні методи лікування безпліддя;

• сучасний стан планування сім'ї;

• переваги та недоліки різних засобів контрацепції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

• користуватися нормативними документами та довідковою літературою з питань планування сім'ї;

• проводити індивідуальну консультацію з питань планування сім’ї;

• знати алгоритм обстеження при безплідді;

• прогнозувати ефективність застосування допоміжних репродуктивних технологій;


  1. Номер Курсу

    akush_FPO_C002
  2. Старт

    01 Січ. 2018
Внести до списку