Перейти до головного змісту

CРС_М02-4_Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей

Запис на курс закрито
Курс самостійної роботи студентів "Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей" призначений для студентів 4 курсу медичного факультету зі спеціальності "Медицина" (лікувальна справа, педіатрія) та містить теми згідно затердженої робочої програми у рамках СРС. Курс складається з наступних змістовних модулів: Захворювання дітей раннього віку, Захворювання органів дихання у дітей, Алергічні захворювання у дітей, Кардіоревматологія дитячого віку, Захворювання органів травлення у дітей, Захворювання сечової системи у дітей. Кожна тема частково представлена в режимі онлайн курсу з візуальним контентом для спрощення засвоєння теоретичного матеріалу. Після кожної теми студент повинен відповісти на тестові запитання та вирішити клінічну задачу, відповідь на які занести у конспект, який перевіряється у ході практичних занять.
  1. Номер Курсу

    ZSMU_C4
  2. Старт

    01 Вер. 2017
  3. Заняття закінчуються

    31 Груд. 2018