Перейти до головного змісту

СРС. І Мед IV курс. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та кровотворних органів

Анотація курсу

Он-лайн курс призначений для самостійної роботи студентів IV курсу медичного факультету, що навчаються за спеціальністю 7.12010001,"Лікувальна справа"; 7.12010002,"Педіатрія".

Предметом вивчення є набуття теоретичних знань, опанування практичними навичками та уміннями щодо діагностики, профілактики та лікування пацієнтів із захворюваннями крові та кровотворних органів. Он-лайн курс включає 4 заняття. Після вивчення кожної теми студент повинен пройти тестовий контроль в режимі оn-line та дати відповіді на ситуаційні завдання.

Технічні вимоги

Персональний комп'ютер з операційною системою Windows, підключений до мережі Інтернет.

Розробники

Course Staff Image #1

Сиволап В.Д.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 ЗДМУ

Course Staff Image #2

Назаренко О.В.

к.мед.н., асистент кафедри внутрішніх хвороб 1 ЗДМУ

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

  1. Номер Курсу

    VNT1_M1_C06
  2. Старт

    03 Вер. 2019
  3. Заняття закінчуються

    15 Черв. 2020
Внести до списку