Перейти до головного змісту

Актуальні питання кардіології

Анотація курсу

Відкритий онлайн-курс «Актуальні питання кардіології» створено для студентів 6 курсу, що навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Метою вивчення даного курсу є засвоєння студентами сучасних уявлень щодо критеріїв клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, алгоритмів невідкладної допомоги та лікування на всіх етапах курації хворих на гострий коронарний синдром, порушення ритму серця та провідності, гостру серцеву недостатність та тромбоемболію легеневої артерії. Курс розраховано на 30 годин (1 кредит) та складається з чотирьох занять, що охоплюють теоретичну і практичну частини тем та контроль знань.

Технічні вимоги

Персональний комп'ютер з операційною системою Windows, підключений до мережі Інтернет.

Розробники курсу

Course Staff Image #1

Сиволап В.Д.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 ЗДМУ

Course Staff Image #2

Кисельов С.М.

д.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 ЗДМУ

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

  1. Номер Курсу

    VNT1_M1_C02
  2. Старт

    03 Вер. 2019
  3. Заняття закінчуються

    15 Травня 2020
Внести до списку