Перейти до головного змісту

Медичне правознавство.СРС для спеціальності медицина, педіатрія, стоматологія

Запис на курс закрито

Опис курсу

В результаті опанування курсу «Медичне правознавство» студенти будуть знати: міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та охорони здоров’я; чинне законодавство України про охорону здоров’я, у т. ч. біоетичне; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; рівні соціального регулювання медичної діяльності; права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин; механізми й процедури захисту прав людини у сфері охорони здоров’я (національні й міжнародні); види й підстави юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я; юридичну практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського суду з прав людини; правові умови провадження окремих видів медичної діяльності.

Вміти: самостійно працювати із законодавством України та міжнародними стандартами у сфері охорони здоров’я; аналізувати правову природу прав людини у сфері охорони здоров’я; готувати необхідні процесуальні документи для захисту прав людини у сфері охорони здоров’я; застосовувати юридичну практику для правозахисної і правозастосовної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України; ефективно використовувати арсенал експертиз для провадження медичних справ; належно забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я; використовувати юрисдикційні й неюрисдикційні форми захисту прав людини у сфері охорони здоров’я; правильно кваліфікувати наслідки професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників та давати їм належну юридичну оцінку.

Команда курсу

Course Staff Image #1

Алексєєв Олександр Германович

к.фарм.н., доц. кафедри УЕФ, мед. та фарм. правознавства

Course Staff Image #2

Аніщенко Михайно Анатолійович

к.юр.н., ас. кафедри УЕФ, мед. та фарм. правознавства

Course Staff Image #1

Алєксєєва Ірина Миколаївна

к.фарм.н., доц. кафедри УЕФ, мед. та фарм. правознавства

  1. Номер Курсу

    UEF_M1_C021
  2. Старт

    01 Лют. 2018
  3. Заняття закінчуються

    30 Черв. 2018