Перейти до головного змісту

Спеціалізація за вибором.СТРАХОВА МЕДИЦИНА І ФАРМАКОЕКОНОМІКА

Запис на курс закрито

ПРО КУРС

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура та принципи функціону-вання страхової моделі системи організації охорони здоров'я. Міждисциплінарні зв'язки: фармакологія, клінічна фармакологія, основи медичних знань, фармацевтична опіка, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, фармакотерапія, фармакологія

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Персональний компютер з операційною системою Windows, підключений до мережі Інтернет

ВИКЛАДАЧІ

Course Staff Image #1

Дондик Н.Я.

Доцент кафедри управління та економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства

Course Staff Image #2

Литвиненко О.В.

Доцент кафедри управління та економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства

Course Staff Image #3

Демченко В.О.

Асистент кафедри управління та економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства

Course Staff Image #5

Миронова А.Ю.

Старший лаборант кафедры управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического правоведения

  1. Номер Курсу

    UEF_F1_COO4
  2. Старт

    20 Лют. 2017
  3. Заняття закінчуються

    26 Травня 2017