Перейти до головного змісту

СРС.Фармацевтичний аналіз лікарських засобів для провізорів-інтернів

Запис на курс закрито

ПРО НАШ КУРС

Перспективи охорони здоров'я безпосередньо залежать від якості підготовки випускників медичних і фармацевтичних навчальних закладів. Метою та завданнями інтернатури, як першого післядипломного етапу підготовки, є більш глибоке формування знань, вмінь і практичних навиків, необхідних для самостійної професійної діяльності провізора за обраним фахом. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів є однією з важливіших дисциплін, що формують свтогляд спеціаліста-провізора. Для вивчення дисципліни передбачено 118 годин, з яких: 6 годин лекційних, 15 годин практичних занять, 55 годин семінарських занять, 42 годин самостійної роботи інтернів під керівництвом викладача кафедри. Програма з курсу «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів» складено, враховуючи типовий навчальний план і програму спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація», Харків, 2005, з використанням передбаченого навчального часу та наданням максимального об’єму інформаційного матеріалу, який відповідає найбільшим можливостям формування у провізорів-інтернів знань та вмінь зі стандартизації та контролю якості лікарських засобів. Останнім часом зростає швидкість оновлення знань, змінюється нормативна база, з'являються нові методи аналізу, підлягають перегляду існуючи методики. Спеціалісти практичної фармації, до яких відносяться провізори-інтерни, повинні бути добре підготовленими до самостійної діяльності за обраним фахом, володіти сучасною інформацією зі стандартизації, сертифікації, реєстрації лікарських засобів в Україні та за ії межами, орієнтуватися в методах та методиках, що застосуються для аналізу та забезпечення якості лікарських засобів на всіх етапах їх існування та застосування.

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Для вивчення даного онлайн-курсу провізору-інтерну знадобиться персональний компютер чи інший подібний пристрій з операційною системою (Windows, Android, IOS) з доступом до мережі інтернет.

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Course Staff Image #1

МАЗУЛІН ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ

Доктор фармацевтичних наук, професор

Завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків, ФПО

Course Staff Image #2

ЛУКІНА ІРИНА АНДРІЇВНА

асистент кафедри

ПИТАННЯ ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

На якому браузері можна працювати з курсом?

Платформа Open edX platform працює з останніми оновленими версіями Chrome, Firefox, Safari, або з Internet Explorer 9 версії тощо.

Як увійти та записатись жо он-лайн курсу для подальшого його проходження?

Провізор-інтерн під своїм логіном заходить до сайту і за посиланням Курси ЗДМУ, ФПО знаходить он-лайн курс "Фармацевтичний аналіз лікарських засобів", вибирає його та натискає на позначку "записатись на курс".

  1. Номер Курсу

    Pharm_gn_chm_tec_02
  2. Старт

    01 Жовт. 2017
  3. Заняття закінчуються

    01 Лип. 2019