Перейти до головного змісту

Актуальні питання клінічної патоморфології

Запис на курс закрито
Курс «Актуальні питання клінічної патоморфології" розроблений співробітниками кафедри патологічної анатомії і судової медицини Запорізького державного медичного університету. Даний online курс представлений українською мовою і призначений для студентів вищих навчальних медичних закладів, лікарів-інтернів, а також практикуючих лікарів спеціальності «Патологічна анатомія», інших фахівців хірургічного профілю, які хочуть отримати уявлення про патоморфологічну діагностику основних хвороб внутрішніх органів та поглибити свої знання щодо патогістологічних змін, які лежать в основі цих захворювань. Основні цілі курсу: • Ознайомлення з особливостями патоморфологічної діагностики основних хвороб нирок, печінки та підшлункової залози, хвороб центральної нервової системи, системних васкулітів, пухлин системи крові, хвороб шийки та тіла матки, а також органів дихання; • Вміти визначати клініко-морфологічні прояви вищенаведених захворювань, пояснювати ймовірні причини і механізм розвитку, оцінювати вихід і значення ускладнень для організму. • Поглиблення знань про макро- і мікроскопічні прояви даних хвороб та використання додаткових методів дослідження для верифікації правильного діагнозу; • Придбання практичних навичок щодо виявлення світлооптичних змін при наведеній патології і правильної інтерпретації встановлених порушень. Структура занять: Курс складається з семи структурно-змістових блоків. Кожне заняття включає в себе теоретичний блок, представлений теоретичним матеріалом, ілюстрований рисунками і доповнений мультимедійними презентаціями, і практичну частину, представлену ситуаційними завданнями різного рівня складності з наведенням прикладу правильного оформлення відповіді на запитання. В кінці кожної теми заняття наводяться тестові завдання для контролю кінцевого рівня теоретичної підготовки. Команда, що координує курс: Тертишний Сергій Ігорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини ЗДМУ, керівник проекту; Вотєва Ванда Євгенівна, к.мед.н., асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини ЗДМУ.
  1. Номер Курсу

    PA001
  2. Старт

    17 Вер. 2019
  3. Заняття закінчуються

    24 Лист. 2019