Перейти до головного змісту

Інструментальні методи функціональної діагностики

Запис на курс закрито

Про курс

Відкритий онлайн-курс «Інструментальні методи функціональної діагностики» розраховано на студентів 5 курсу, що навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Метою вивчення даного курсу є освоєння студентами загальних принципів проведення функціональних методів дослідження хворих в клініці внутрішньої медицини, а також набуття студентами знань з клінічної інтерпретації отриманих даних. Курс розраховано на 30 годин (1 кредит) та складається з шести занять, що охоплюють теоретичну і практичну частини тем. Теоретичний розділ представлений чотирма тематичними блоками («Основи ЕКГ: принцип методу, нормальна ЕКГ. Гіпертрофії відділів серця. Порушення серцевого ритму і провідності»; «ЕКГ у хворих на ІХС. ЕКГ тести з фізичним навантаженням. Амбулаторне моніторування ЕКГ (за Холтером) і артеріального тиску»; «УЗД серця та внутрішніх органів»; «Методи функціональної діагностики в пульмонології та гастроентерології (дослідження ФВД та ендоскопія)»), які завершуються контрольними завданнями та вивчаються студентами самостійно в онлайн-режимі. За результатами відповідей на контрольні завдання студенти, які набрали більше 50% правильних відповідей мають змогу отримати в системі та роздрукувати сертифікат, що підтверджує засвоєння ними теоретичного матеріалу перед тим, як приступити до практичної частини курсу. Практична частина складається з двох аудиторних занять, роботи в кабінеті функціональної діагностики, та охоплює розділи ЕКГ, ЕКГ тести з фізичним навантаженням, дослідження ФВД, ЕхоКГ та УЗД внутріш-ніх органів. При необхідності студенти мають змогу пройти підсумкове тестування в комп’ютерному класі кафедри у системі Ratos.

Технічні вимоги

Персональний комп'ютер з операційною системою Windows, підключений до мережі Інтернет.

Розробники курсу

Course Staff Image #1

Візір В.А.

д.мед.н.,проф.,зав.кафедри внутрішніх хвороб-2 ЗДМУ

Course Staff Image #2

Деміденко О.В.

к.мед.н.,доц.кафедри внутрішніх хвороб-2 ЗДМУ

Course Staff Image #2

Приходько І.Б.

к.мед.н.,доц.кафедри внутрішніх хвороб-2 ЗДМУ

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

  1. Номер Курсу

    ID2_M5_C01
  2. Старт

    01 Вер. 2019
  3. Заняття закінчуються

    30 Черв. 2020