Перейти до головного змісту

СРС. Загальні питання гігієни та екології

Запис на курс закрито

ПРО НАШ КУРС

В 2017 році у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ було розроблено оn-line курс з самостійної роботи «Загальні питання гігієни та екології» для студентів 3 курсу зі спеціальності «Педіатрія». Курс включає наступні змістовні модулі «Гігієна навколишнього середовища», «Гігієна води та ґрунту», «Гігієна харчування» та «Гігієна праці». Після вивчення кожної теми студент повинен пройти тестовий контроль в режимі оn-line та дати відповіді на ситуаційні завдання. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати екологічні фактори та вміти пояснювати їх вплив на здоров’я людини; основні завдання психогігієни; основні характеристики та класифікацію біоритмів; причини виникнення та прояви десинхронозу, ендемічного зобу та ендемічного флюорозу; методи консервування харчових продуктів; значення основних поживних речовин в харчуванні, прояви основних професійних захворювань (отруєнь). Володіти методиками оцінки психічного здоров’я людини та основних особливостей особистості (темпераменту, характеру тощо); розрахунку енерговитрат людини та потреби у харчових речовинах; розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. Вміти розробляти заходи профілактики десинхронозів; ендемічних захворювань та психогігієнічної оптимізації повсякденної діяльності людини.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

АВТОРИ КУРСУ

Course Staff Image #1

зав. кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., старші викладачі, к.мед.н.: Федорченко Р.А., Соколовська І.А., Шаравара Л.П., Куцак А.В., асистент Волкова Ю.В.

  1. Номер Курсу

    HYG_P3_C001_2017
  2. Старт

    01 Вер. 2017
  3. Заняття закінчуються

    30 Черв. 2018