Перейти до головного змісту

СРС. Загальні питання гігієни та екології

Запис на курс закрито

ПРО НАШ КУРС

В 2017 році викладачами кафедри загальної гігієни та екології ЗДМУ у відповідності з вимогами використання дистанційних технологій навчання розроблено оn-line курс самостійної роботи «Загальні питання гігієни та екології» для студентів 3 курсу зі спеціальності «Лікувальна справа». Курс складається з наступних змістовних модулів «Загальні питання гігієни», «Гігієна навколишнього середовища», «Гігієна харчування» та «Промислова гігієна». Після кожної теми студент повинен дати відповіді на тестові запитання в оn-line режимі та вирішити ситуаційні завдання, відповіді на які у письмовій формі заносяться у конспект та перевіряються у ході практичних занять. В результаті засвоєння дисципліни студент повинен: знати екологічні фактори, медико-біологічні аспекти екології людини; біологічні ритми та їх провідні характеристики, основи профілактики десинхронозів; психічне здоров’я та його основні критерії; психогігієнічні принципи оптимізації повсякденної діяльності людини; ендемічний зоб та ендемічний флюороз; методи консервування харчових продуктів, а також засвоїти методики визначення фізичного, емоційного та інтелектуального циклів, властивостей темпераменту та характеру, мотиваційної спрямованості та особливостей нервово–психічного стану особистості людини; розрахунку енерговитрат людини та потреби у харчових речовинах; розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь.

ВИМОГИ

Для вивчення даного оn-line курсу студентам знадобляться теоретичні знання та практичні навички з загальної гігієни та екології, а також комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

АВТОРИ КУРСУ

Course Staff Image #1

зав.кафедри, доцент Севальнєв А.І., доцент, к.мед.н. Кірсанова О.В., старші викладачі, к.мед.н.: Федорченко Р.А., Соколовська І.А., Шаравара Л.П., Куцак А.В., асистент Волкова Ю.В.

Course Staff Image #2
  1. Номер Курсу

    HYG_M3_C001
  2. Старт

    01 Вер. 2017
  3. Заняття закінчуються

    30 Черв. 2018