Перейти до головного змісту

СРС Клінічна та біологічна хімія

Запис на курс закрито

О курсе

On-line курс «Біологічна та клінічна хімія. Самостійна робота» для студентів 4 курсу медичного факультету спеціальності «Лабораторна діагностика», з використанням платформи EDX складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалаврів» напряму напряму «1201 Медицина», спеціальності 6.120102 “Лабораторна діагностика” за навчальними планом, затвердженим наказом МОЗ України 2013 р. Метою викладання курсу є оволодіння студентами тем самостійної роботи дисципліни «Біологічна та клінічна хімія. Самостійна робота» в on-line режимі, з використанням платформи EDX. .

On-line курс «Біологічна та клінічна хімія. Самостійна робота» з використанням платформи EDX дозволяє студентам оволодіти сучасними уявленнями з наступних тем для самостійної роботи: «Клінічна ензимологія: регуляція обміну речовин в організмі людини; ензимопато-логія та ензимодіагностика; ізоферменти в клінічній лабораторній діагностиці»; «Маркери запалення, оксидативного стресу. Онкомаркери. Молекулярна діагностика сепсису. Імунологічні маркери у трансплантології»; «Молекулярна діагностика аутоімунних захворювань, цукрового діабету. Цитокіни. Молекули адгезії. Біохімія харчування. Принципи раціонального харчування» «Порушення перетравлення основних нутрієнтів в шлунково-кишковому тракті. Клінічна біохімія вітамінів; хвороби вітамінної недостатності»; «Маркери репродукції. Пренатальна діагностика»; «Маркери порушень нервової системи, метаболічного синдрому. Молекули ендогенної цитопротекції та апоптозу Клінічне та прогностичне значення біологічних маркерів». «Маркери кардіоваскулярних захворювань. Матриксні металопротеїнази»; «Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту. Молекулярна діагностика захворювань печінки, підшлункової залози»; «Моніторніг системи згортання крові, молекулярна діагностика анемій. Аналіз порушення системи компліменту». Контроль отриманих знань здійснюється в on-line режимі з застосуванням ситуаційних та тестових завдань.

Автори курсу: доц.Павлов С.В., доц.Горбачова С.В., доц.Біленький С.В., ас.Левченко К.В., ас.Євсєєва Л.В., ас. Нікітченко Ю.В.

Контакти Запорізький державний медичний університет «Університетська клініка», вул.Амосова, 83 тел.707-06-52 email: kdlabszmu@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100015567846605

  1. Номер Курсу

    CLD_L_4
  2. Старт

    01 Вер. 2017
  3. Заняття закінчуються

    20 Січ. 2018